·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Escola

Equipaments


 • Aula d’Informàtica amb pantalles planes, xarxa i fibra òptica.
 • Dos carrets mòbils de portàtils que permeten convertir qualsevol espai en aula d’informàtica.
 • Dos carrets mòbils d'iPads.
 • Aula de Tecnologia per a l’ESO i el Batxillerat amb Pissarra Digital Interactiva (PDI).
 • Aula Polivalent d’Educació Primària amb Pissarra Digital Interactiva.
 • Aula Polivalent d’Educació Infantil – Petit Univers.
 • Minipistes Esportives, Terrasses i Jardinet per a E. Infantil.
 • Patis, Pistes Esportives, Terrasses per a l’esport i l’esbarjo.
 • Gimnàs – Vestidors per a l’Educació Física i la Psicomotricitat.
 • Sala d’Actes – Teatre per a reunions, conferències, events i representacions.
 • Menjador – Cafeteria, amb cuina pròpia. Servei a càrrec de Sodexo.
 • Pissarres Digitals Interactives a totes les aules de l’escola des de P3 fins a Batxillerat.
 • Aules de Música i aula de Visual i Plàstica amb Pissarra Digital Interactiva.
 • Laboratori de Ciències i Biologia i Laboratori de Física i Química amb PDI.
 • Tutories i Seminaris per a cada nivell educatiu.
 • Biblioteca d’Aula, Biblioteca de Primària i Biblioteca del Centre.
 • Aula d’Anglès per a l’Educació Infantil i la Primària amb PDI.
 • Aules de suport i desdoblaments per als diferents nivells educatius. 

Multimèdia