·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Escola

Principis Pedagògics


Són els Principis d’actuació que fonamenten la línia ideològica i pedagògica del Col·legi, a partir de la qual desenvolupem la nostra tasca educativa:

 1. Centre educatiu de titularitat privada. Concertat per la Generalitat de Catalunya en els nivells educatius d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
 2. Som una institució laica, que respecta totes les religions i reserva el conjunt de creences religioses per a l’entorn familiar.
 3. Procurem fer de la frase: “Una Escola Viva i d’Avantguarda” el leitmotiv del dia a dia del col·legi:
  1. Viva perquè cada dia ha de ser diferent, les classes han de ser innovadores, s’organitzen molts actes i activitats complementaris de l’aula que procura als nostres alumnes un aprenentatge vivencial.
  2. D’Avantguarda perquè fem un esforç important apostant per la renovació pedagògica que va des de la introducció de les intel·ligències múltiples fins a la digitalització de les aules.
 4. Som educadors i, és per això, que pretenem desenvolupar una educació integral basada en l’Educació i el Respecte:
  1. Intel·lectual: aportar coneixements, tècniques d’estudi, hàbits de treball, etc.
  2. Social - Afectiva: les relacions personals i socials entre els alumnes i els professors es desenvolupen en un ambient de cordialitat, comprensió i respecte compatibles amb el rigor, la disciplina i l’educació necessaris.
  3. De Valors: és un objectiu fonamental de l’escola que els nostres alumnes adoptin com a propis una sèrie de valors com ara: el respecte, la tolerància, la solidaritat, la justícia, l’esforç, el civisme, l’esperit crític o la responsabilitat.
  4. Educació del Cos: des de petits amb la psicomotricitat fins al Batxillerat, passant per les activitats extraescolars, recolzem el treball físic i la higiene personal. Tant a l’aula com al menjador escolar, parem molta atenció a l’alimentació equilibrada i saludable.
 5. Realitzem la nostra tasca d’educadors amb absolut respecte a la igualtat de totes les persones, independentment del sexe, la religió, el color de la pell o qualsevol altre aspecte cultural, social o econòmic.
 6.  L’aprenentatge de l’anglès és fonamental a la nostra societat actual, és per això, que a la nostra escola es comença a estudiar des de P2. Tota la plàstica d’Infantil, Primària i ESO, així com l'Educació Física de l'escola s'imparteixen en llengua anglesa.
 7.  Defensem els aspectes culturals de la societat catalana dintre del concepte d’Estat de les Autonomies. En aquesta línia impartim docència en llengua catalana principalment, en virtut de la normativa que estableix la Generalitat; sempre respectant l’entorn sociocultural en què ens trobem i la cooficialitat de les dues llengües: castellà i català.

 Per portar a terme aquest ideari hem de treballar junts família i escola. Necessitem i demanem una total implicació dels pares i mares en l’educació dels vostres fills, compartint els mateixos valors i contant amb la vostra confiança i col·laboració. Els beneficiats seran els vostres fills, els nostres alumnes.