·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Objectius


Objectius referents a l’adquisició d’hàbits:

 • Desenvolupar hàbits fonamentals per a la convivència en societat, com ara: respectar, compartir, col·laborar, dialogar, tolerar, escoltar.
 • Promoure l’equitat entre les persones i fugir de qualsevol tipus de marginació respecte dels altres per aconseguir una integració de tothom en una societat plural.
 • Adquisició d’hàbits essencials per a l’aprenentatge com ara: el treball, l’esforç, la responsabilitat, l’ordre, l’estudi, el gust per la lectura, la disciplina.
 • Fomentar els hàbits d’higiene i salut com la importància de la dutxa diària, raspallar-se les dents tres vegades al dia, la importància de l’esmorzar, la dieta equilibrada.
 • Hàbits de protecció del medi ambient com ara el reciclatge i la importància de cuidar la natura i els animals.
 • En resumides comptes: Educació en Valors.

Objectius referents a l’adquisició de les Competències Bàsiques:

 • Desenvolupar la comprensió lectora i comprensió oral, tant en castellà com en català.
 • Desenvolupar l’expressió escrita i oral, tant en castellà com en català.
 • Els alumnes han d’acabar sent absolutament bilingües respecte del castellà i el català.
 • Aconseguir un bon aprenentatge de l’anglès, tant oral com escrit.
 • Desenvolupar el càlcul mental i la resolució de problemes.
 • Saber aplicar els coneixements i aprenentatges a situacions de la vida quotidiana.
 • Aprendre a aprendre. Aprenentatge autònom.
 • Adquirir coneixements sòlids del medi natural i social.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats, físiques, manuals, artístiques i musicals.
 • Adquirir un domini sòlid de les noves tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC).